PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Smart Cleaner kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smart Cleaner, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smart Cleaner verstrekt. Smart Cleaner kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw bank/financieel dienstverlener
– Uw rekeningnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Smart Cleaner gegevens nodig heeft
verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van een van onze producten.

Hoe lang Smart Cleaner gegevens bewaart
Smart Cleaner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Smart Cleaner verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van Smart Cleaner worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Smart Cleaner gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Smart Cleaner maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe efectief de Adwords-advertenties van Smart Cleaner bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Smart Cleaner te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Smart Cleaner heeft hier geen invloed op.

Smart Cleaner heeft Google geen toestemming gegeven om via Smart Cleaner verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@smart-cleaner.nl. Smart Cleaner zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Smart Cleaner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smart Cleaner maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smart Cleaner verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Smart Cleaner op via info@smart-cleaner.nl. www.smart-cleaner.nl is een website van Smart Cleaner.

Smart Cleaner is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06-1234 5678
E-mailadres: info@smart-cleaner.nl